MJOLNIR

Are you worthy?

The Hammer

Deze website is nog onder ontwikkeling. In de komende weken verwachten we volledig online te zijn. Kom spoedig terug! 

Mjolnir

MjölnirMjöllnir of Mjollnir is in de Noordse mythologie de krijgshamer van Thor, de god van de donder. De hamer werd voor hem vervaardigd door de dwergen Brokkr en Eitri, die magische voorwerpen voor de goden maakten.[1]De betekenis van de naam is omstreden en reikt van "vergruizer" tot "bliksemschicht".

Eigenschappen

Van Mjölnir werd gezegd dat hij zijn doel nooit miste en, wanneer gegooid, naar Thors rechterhand terugkeerde waaraan hij een ijzeren handschoen droeg. Van de hamer werd tevens gezegd dat hij zo zwaar was, dat alleen Thor zelf hem kon optillen. Door de hamer snel rond te slingeren, los te laten en op het laatste moment nog vast te pakken kon Thor "vliegen" en zich zo over grote afstanden verplaatsen, onder andere heen en weer naar Asgard, het rijk van de Noorse Goden. Vanwege Thor, die ook de beschermer van het huwelijk was, werd Mjölnir ook gezien als het symbool van het huwelijk, en zelfs als erotisch symbool.

Mjollnir was zeer gevreesd bij de ijsreuzen, de vijanden van de goden, omdat Thor er vele ijsreuzen mee had vernietigd, onder wie de grote reus Hrungnir.

De kracht van de Mjölnir was zelfs door de reuzen van de Utgard gekend en gevreesd, want Thor had met groeiende toorn drie diepe dalen in hun land geslagen, menend dat hij de brutale reus Skrymir afstrafte.

Volgens het Eddalied Þrýmskviða werd Mjölnir eens gestolen door de reus Þrymr, die als vergoeding voor de hamer een huwelijk met de godin Freya eiste. Thor verkleedde zich daarop als Freya, en Loki als zijn dienares. Þrymr ontdekte tweemaal bijna dat hij bedrogen werd, maar uiteindelijk liet hij Mjölnir halen, waarop Thor de reus en zijn gevolg doodde.

Volgens het volksgeloof donderde en bliksemde het elke keer dat Thor zijn hamer gooide. De hamer was bedoeld als een van drie volmaakte geschenken voor de goden, maar de steel van de hamer zou één duim te kort zijn, omdat Loki als horzel vermomd de dwerg Brokkr bij het vervaardigen ervan in het voorhoofd stak.

Oorsprong

Het motief van Mjölnir als de veroorzaker van bliksem komt voor in heel Noord-Europa, dat wil zeggen bij de KeltenGermanenBalten en Slaven. Het woord Mjölnir is bijvoorbeeld verwant met Oudnoords myln 'vuur', Welsh melltmellen 'bliksem', Oudpruisisch mealde 'bliksem' en Russisch mólnija 'bliksem'. Het Lets kent het woord milna 'hamer van de dondergod Perkuns', wat zowel in vorm als betekenis goed met Mjölnir overeenstemt. Indo-europeanisten gaan er daarom van uit dat de verschillende woorden teruggaan op één enkele oervorm, namelijk *meldʰnio- of *mldʰnieh₂-.[2] Dat geldt ook voor de bijbehorende dondergoden, met als onderliggende hypothetische Indo-Europese dondergod Perkwunos.

De naam Mjölnir is ook volksetymologisch geïnterpreteerd as "vermaler" in de betekenis van 'maalsteen', in die zin dat het datgene waartegen het wordt gekeerd, totaal vergruist.

Symboliek

Mjölnir werd tegelijk ook als symbool voor Thor als amulet om de hals gedragen (zie afbeelding). Er bestonden (en bestaan) meerdere vormen van hameramuletten, zoals de Schonenhamer.

Uit de overgangstijd van heidendom naar christendom werden in Scandinavië amuletten gevonden, die mogelijk zowel als kruis dan wel als Thorhamer konden worden gezien. In die overgangstijden werd het Thoramulet (de Thorhamer) openbaar als teken gezien van aanhang tot het oude geloof.

Mjolnir.nl